Політика щодо обробки персональних даних

Вітаємо у Вебсайт! Дякуємо, що обрали нас.
Перед переглядом сайту та замовленням послуг у Вебсайт уважно прочитайте Політику щодо обробки персональних даних, що зазначені нижче. Якщо ви не згодні з цими умовами, відмовтесь від замовлення та користування послугами, що надаються цим сайтом.Переглядаючи та / або використовуючи сайт (https://websait.ua/) (далі "Вебсайт" або "Сайт") та Послуги, що надаються на Сайті (далі "Послуги" або “Роботи”) Студією Вебсайт (далі “Студія”), ви висловлюєте свою згоду на прийняття цих умов без жодних обмежень. Особи, що оформлюють замовлення на сайті Вебсайт від імені юридичних осіб, представляють юридичну особу і підтверджують, що вони мають повноваження приймати ці Умови від її імені. Жодне положення цих Умов не розповсюджується на третіх осіб. Якщо ви не згодні з будь-яким із цих Умов, будь ласка, відмовтеся від використання цього Сайту та замовлення послуг на ньому.

Політика щодо обробки персональних даних

 1. Загальні положення

Справжня політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Федерального закону від 27.07.2006. №152-ФЗ «Про персональних даних» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних KOMP.UA (далі – Оператор).

 1. Оператор ставить своїм найважливішим метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
 2. Справжня політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://komp.ua/.

 1. Основні поняття, що використовуються в Політиці
 1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;
 2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
 3. Веб-сайт – сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://komp.ua/;
 4. Інформаційна система персональних даних – сукупність містяться в базах даних персональних даних, і забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів;
 5. Знеособлення персональних даних – дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб’єкту персональних даних;
 6. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
 7. Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;
 8. Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначається Користувачеві веб-сайту https://komp.ua/;
 9. Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту https://komp.ua/;
 10. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певного кола осіб;
 11. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
 12. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземної фізичній або іноземній юридичній особі;
 13. Знищення персональних даних – будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних..

 1. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача
 1. Прізвище ім’я по батькові;
 2. Електронна адреса;
 3. Номери телефонів;
 4. Адресу;
 5. Банківську інформацію;
 6. Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика і Гугл Аналітика та інших).
 7. Перераховані вище дані далі по тексту Політики об’єднані загальним поняттям Персональні дані.

 1. Цілі обробки персональних даних
 1. Мета обробки персональних даних Користувача – інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів; надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та / або матеріалами, що містяться на веб-сайті.
 2. Також Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти [email protected] з позначкою «Відмова від повідомленнях про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».
 3. Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

 1. Правові підстави обробки персональних даних
 1. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та / або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://komp.ua/. Заповнюючи відповідні форми і / або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.
 2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в настройках браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

 1. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

 1. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
 2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням чинного законодавства.
 3. У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання відповідного Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора [email protected] з позначкою «Актуалізація персональних даних».
 4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора [email protected] з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

 1. Передача персональних даних
 1. Оператор до початку здійснення передачі персональних даних зобов’язаний переконатися в тому, що забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних.
 2. Передача персональних даних іншим компаніям або партнерам, може здійснюватися тільки без згоди клієнта. Якщо Користувач не згоден то він може в будь-який момент відкликати свою згоду на передачу його персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора [email protected] з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

 1. Прикінцеві положення
 1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператору за допомогою електронної пошти [email protected].
 2. В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
 3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://komp.ua/privacy-policy/.
 4. Після оплати послуги Користувач автоматично погоджується з всіма умовами і вимогами Виконавця і даний договір автоматично пролонгується на всі послідуючі консультації, сервіси та послуги, які будуть надані чи вже є надані Замовнику.
 5. Після надання “Консультування”, “Послуг” чи Віддаленого Підключення до пристрою Замовника, він зобов’язаний оплатити надані послуги. Якщо проблема не була усунена чи частково усунена то Замовник повинен оплатити час Консультування, який на нього було затрачено.
 6. У випадку, якщо Замовник після виконання Замовлення чи інших робіт не виходить на зв’язок, та не здійснює оплату роботи інженера – веде до накладання штрафу 5000 грн з Замовника та передачі цієї справи до суду. Всі додаткові витрати (суд, адвокат, транспортні витрати і т.д.) під час даної справи будуть стягуватися з Замовника.

 1. Звільнення від відповідальності
 1. Відшкодування збитків, завданих в наслідок неналежного надання послуг, здійснюється тільки за наявності вини Виконавця та документально підтвердженого розміру збитків завданих саме нашою діяльність, наявності причинно-наслідкового зв’язку між збитками і неналежним наданням послуг, які надавалися Замовнику. Зазначені обставини встановлюються в судовому порядку. Розмір відшкодування збитків не може перевищувати вартості оплачених послуг.
 2. Ви погоджуєтеся захищати і звільнити від відповідальності komp.ua, її директорів, співробітників, агентів і партнерів від будь-яких і всіх претензій, зобов’язань, збитків та витрат в будь-яких випадках, що виникають або пов’язаних з використанням вами віддалених послуги чи візит майстра або порушення умов. Ні в якому разі агенти, партнери або їх директора, співробітники, агенти KOMP.UA не несуть відповідальності за будь-які непрямі, спеціальні, випадкові збитки будь-якого виду чи походження, будь то з договору, цивільного правопорушення (включаючи халатність), прямо або побічно пов’язані з використанням або неможливістю використання послуг, програмного забезпечення, інших технології, включаючи, але не обмежуючись, втраченими продажами, втратою доходів, втратою прибутку або втрату бізнесу, втрату або пошкодження даних або витрати на заміну послуг, навіть якщо KOMP.UA було відомо про можливість таких збитків. Деякі юрисдикції не дозволяють обмеження або виключення відповідальності за випадкові та подальші збитки, тому зазначений/ні вище обмеження і виключення можуть не ставитися до Вас.
 3. При оплаті замовлення в нашому інтернет магазині кошти не повертаються. В індивідуальних випадках Вам потрібно написати лист на [email protected] та описати чому Ви хочете повернути кошти. Після розгляду Вашого звернення кошти можуть бути повернуті в 65% еквіваленті від повної суми, яку Ви заплатили.
 4. В разі не виконання послуги чи іншого замовлення з сайту komp.ua всі кошти переводяться на особистий рахунок Користувача. Вони можуть бути використані при замовленні інших послуг та оплачені опцією “Кошти на Екаунті”.
 5. При оплаті пакету чи послуги, яка діє певний термін (день/місяць/рік) оплачені кошти згорають в останньому календарному дні (місяця/року).

 1. Угоди з третіми сторонами
 1. В процесі надання Віддалених Послуг чи Послуг Виїзду Майстра для Вас, ми можемо направити Вас до третіх осіб, або веб-сайтів третіх осіб, які пропонують товари і / або послуги, які можуть сприяти вирішенню Ваших проблем.
 2. Ми не несемо відповідальності за будь-які інші веб-сайти, товари, послуги або інформацію. Ваші відносини з іншими організаціями, яких Ви знайшли за допомогою використання наших Послуг, включаючи оплату та виконання відповідних товарів або послуг, а також будь-які інші умови, терміни, гарантії або надання, пов’язані з такими операціями, це питання безпосередньо Ваші і третіх осіб. Ви погоджуєтеся, що KOMP.UA не несе відповідальності або зобов’язань за будь-які втрати або збитки будь-якого роду, що виникли в результаті таких відносин. Крім того, треті особи, які можуть рекомендувати Вам Послуги, не несе відповідальності за Послуги, що надаються Нами.
 1. Публічний договір-оферта на надання послуг

Про надання послуг з Віддаленого налаштування комп’ютерної техніки, мобільних телефонів, ноутбуків та планшетів, які надалі іменуються “Послуги” будуть надані нашими спеціалістами, що іменується надалі “Виконавець”, будь-якій юридичній або фізичній особі, що іменується надалі “Абонент”.

Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом “усній угоді” і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу. При отриманні послуг які були замовленні з нашого сайту, даний договір автоматично вступає в силу. Даний документ є Офіційним на Відвалена Швидка Допомога в особі ФП “Віддалена Допомога” (далі по тексту – Виконавець), адресованим необмеженому колу осіб, укласти Договір на умовах Публічної оферти (відповідно до статей 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України) про наданні послуг на нижчевикладених умовах (далі по тексту – Договір).

Відповідно до статей 641, 642 Цивільного кодексу України, в разі прийняття умов, фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти, стає Замовником, а Виконавець і Замовник спільно – Сторонами цього договору. Договір має юридичну силу відповідно до Цивільного кодексу України та є рівносильним договору, підписаному сторонами. Актуальна версія Договору надання послуг є у вільному доступі і розташована в мережі Інтернет за адресою https://komp.ua/public-offerta/